The Serve is een gezellige club waar iedereen welkom is om te komen sporten en waar volleybal op verschillende niveaus wordt aangeboden. Er wordt getraind en gespeeld in De Multitreffer in ’t Zand. Dames, heren en recreanten op dinsdag in de sporthal.

Sportiviteit, gezelligheid, plezier en teamspirit vinden wij belangrijk. Het volleyballen wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, die wij daar erg dankbaar voor zijn. Van een ieder vragen wij zijn of haar steentje hieraan bij te dragen.

Trainingen:

Seizoen 2020/2021
De recreanten trainen op dinsdagen in de sporthal van de Multitreffer

Trainingstijd 19.30 – 21.00 uur

1e training : 1e dinsdag na zomervakantie
Laatste training: laatste dinsdag voor ledenvergadering.

Er wordt getraind tijdens de schoolvakantie. M.u.v. de dinsdag van de kermis en op feestdagen.

We gaan er vanuit dat je altijd bij de trainingen aanwezig bent. Volleybal is tenslotte en teamsport en bij de trainingen zijn er vele oefeningen die samen uitgevoerd worden. Afbericht graag op tijd i.v.m. voorbereiding van de trainer. Afbericht via trainer.

Bij het niet doorgaan van een training dient de trainer op tijd afbericht te doen bij de Piet de Geus en Ruud Timmer (bestuur) i.v.m. het inhuren van de sporthal.

2x per jaar wordt er op een trainingsavond een mixtoernooi georganiseerd voor alle dames, heren en recreantenleden en jeugd vanaf 12 jaar. De datum wordt via het bestuur naar de aanvoerders geappt.

Aanvoerders recreanten teams

  • Aanvoerders zorgen voor een spelend team op de wedstrijdavonden en indien nodig voor het regelen van vervangers
  • (mail)Contact met de wedstrijdleiding van de recreanten (fam Kager)
  • Contactpersoon in groepsapp aanvoerders

Belangrijke informatie vanuit het bestuur wordt via een Nieuwsbrief en/of via deze app aan de leden verspreid. Het is een taak van de aanvoerders om de informatie door te sturen naar de teamleden en als contactpersoon beschikbaar te zijn voor het bestuur.

  • Informatie uit het team over beschikbaarheid activiteiten doorgeven aan het bestuur/voorzitter of contactpersoon van de desbetreffende activiteit.

De app dient een praktische manier om informatie onder de leden te versturen. Voor team of andere vragen of dien de aanvoerder zich rechtstreeks te wenden naar het bestuur/voorzitter.

Wedstrijden

De recreanten spelen in speelkern Schagen. Poule A, B, C en D. De wedstrijden worden per mail in de week voor de wedstrijdavond naar de aanvoerders gemaild. Eens in de zoveel tijd heb je als team zaaldienst. De speelavond is donderdag. De data van de wedstrijden worden in april/mei bekend gemaakt voor het seizoen daarop.

Het afzeggen van een team is vaak niet nodig. Op de speelavond zelf kunnen er spelers van andere teams invallen.

Er is een najaars- en een voorjaars competitie. De uitslag is leidend of je in de poule blijft spelen, promoveert (als je 1e bent) of degradeert (als je laatste bent)

We gaan er vanuit dat ieder spelend lid altijd mee doet met de wedstrijden. Het is tenslotte een teamsport. Afbericht graag z.s.m. i.v.m. de bezetting van het team bij de aanvoerder van je team.

In verband met de toestroom van recreantenleden gedurende het seizoen, zal in overleg met de trainer en de aanvoerders van de recreantenteams gekeken worden in welk team het nieuwe lid kan aansluiten. Uitgangspunt is dat het niveau van het lid passend is bij het team waar het in gaat spelen. Als het niveau nog niet gehaald is, wordt er eerst getraind en kan er per keer gekeken worden of het mee kan doen met een volgende wedstrijdavond.

De wedstrijdshirts zijn in het bezit van The Serve, waar de teams zorg voor dragen. Bij het einde van het lidmaatschap dient het shirt bij de aanvoerder ingeleverd te worden.

De ballen zijn in het bezit van The Serve, waar de teams gebruik van maken. Aan het einde van het seizoen dienen de ballen in de ballenkast te liggen.

Elk lid krijgt bij aanvang van het lidmaatschap een trainingspak van The Serve. Vanwege de kosten wordt er 2x per jaar een bestelling gedaan van trainingspakken. Na 3 jaar lidmaatschap is het trainingspak van het lid. Stopt het lid eerder, dan kun je ervoor kiezen om het pak over te kopen of in te leveren bij de penningmeester. Bij afname van het trainingspak wordt hierover een overeenkomst getekend. Meer informatie is te verkrijgen bij de penningmeester.

Het vervoer wordt onderling geregeld, evenals het wassen van de shirts.

Wedstrijd fluiten en tellen

Op een wedstrijdavond dient elk team 2 wedstrijden te fluiten/tellen. De Nevobo spelregels zijn van toepassing.

Binnen de vereniging vinden we dat elk lid voldoende kennis dient te hebben van de spelregels (vanaf 12 jaar). Competitiespelende leden moeten hiervoor hun spelregelbewijs te halen en indien nodig een competitiewedstrijd van de jeugd of dames 3e klasse te fluiten.  Recreantenspelende leden worden uitgenodigd ook de spelregels te leren. Mocht een recreantenlid competitie willen fluiten, dan kan je je wenden tot het bestuur/scheidsrechtercoordinator.

Als recreantenleden interesse hebben in de spelregels, dan kunnen ze via onderstaande website de spelregels middels een quiz oefenen.

Ga naar https://www.volleybalmasterz.nl/ . Voor vragen kun je terecht bij het bestuur/ aanspreekpunt scheidsrechter.

Zaaldienst

Elk deelnemend team wordt 1x per zoveel tijd ingedeeld voor de zaaldienst.

Vrijwilligerstaken

Om een vereniging tot een succes te maken hebben wij vrijwilligers nodig, vele handen maken licht werk. We willen daarom aan de leden maar ook aan de ouders van jeugdleden vragen om ons te helpen.

  1. Alle leden van The Serve verkopen in november koek langs de deuren in ’t Zand. Verzamelen bij Cees Johannes. Pater de Witstraat 33. Tijd 9.00 tot 12.00 uur
  2. Alle leden van The Serve helpen in april met het ophalen van spullen voor de rommelmarkt van 8.30 tot 12.00 uur
  3. Senioren helpen in april met de verkoop van de spullen op de rommelmarkt van 8.30 tot 14.00 uur, incl. helpen met opruimen.

Daarnaast zijn er plekken vrij voor

–             Het coachen van een wedstrijd van de jeugd

–             Het assisteren tijdens een training van de jeugd

–             lid te worden van het bestuur

–             deelname aan 1 of meer werkgroepen (rommelmarkt, ballensponsors, etc)

–             scheidsrechter voor Dames en Heren teams op dinsdagavond

Bij interesse kunt je je wenden tot de voorzitter.

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020-2021

Groep 2020/2021
Dames (competitie) € 130
Heren (competitie) € 130
Recreanten € 88

Voorwaarden

  • Door aanmelding verbind je je als lid voor het gehele verenigingsjaar (ledenvergadering tot ledenvergadering).
  • Het is belangrijk om je voor de ledenvergadering (mei) schriftelijk af te melden bij het secretariaat als je wilt stoppen met volleybal, anders blijf je automatisch lid voor het volgende verenigingsjaar.

Bestuur 2020/2021

Voorzitter- Pim Boekel

Secretaris- Anne Runia

Penningmeester- Ruud Timmer

Bestuurslid – Peter Zuidema (scheidsrechter coördinator)

Bestuurslid – Shadee Streden (sociale media)

Bestuurslid – Jerry Vermeij (aanspreekpunt recreanten)

Wedstrijdsecretaris – Anne Runia

Voor aanvullende informatie mail naar : info@theserve.nl