The Serve is een gezellige club waar iedereen welkom is om te komen sporten en waar volleybal op verschillende niveaus wordt aangeboden. Er wordt getraind en gespeeld in De Multitreffer in ’t Zand. Dames, heren en recreanten op dinsdag in de sporthal.

Sportiviteit, gezelligheid, plezier en teamspirit vinden wij belangrijk. Het volleyballen wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, die wij daar erg dankbaar voor zijn. Van een ieder vragen wij zijn of haar steentje hieraan bij te dragen.

Trainingen:

Seizoen 2020/2021
De dames en heren teams trainen op dinsdagen in de sporthal van de Multitreffer

Dames                19.15-20.45       trainer Jelger Vis

Heren                 20.45-22.15       trainer Peter Zuidema e.a.

1e training : 1e dinsdag na zomervakantie
Laatste training: laatste dinsdag voor ledenvergadering.

Er wordt getraind tijdens de schoolvakantie. M.u.v. de dinsdag van de kermis en op feestdagen.

We gaan er vanuit dat je altijd bij de trainingen aanwezig bent. Volleybal is tenslotte en teamsport en bij de trainingen zijn er vele oefeningen die samen uitgevoerd worden. Afbericht graag op tijd i.v.m. voorbereiding van de trainer. Afbericht via trainer.

Bij het niet doorgaan van een training dient de aanvoerder/trainer op tijd afbericht te doen bij de Piet de Geus en Ruud Timmer (bestuur) ivm het inhuren van de sporthal.

2x per jaar wordt er een mixtoernooi georganiseerd voor alle dames, heren en recreantenleden op een trainingsavond. De datum wordt via het bestuur naar de aanvoerders geappt.

Aanvoerders

 • Aanvoerders zorgen voor een spelend team op de wedstrijddagen en indien nodig voor het regelen van vervangers
 • Contact met wedstrijdsecretariaat over het wedstrijdschema
 • Beheert te spelerspassen van het team
 • In en buiten het veld degene die contact heeft met de scheidsrechter; voor het aanvragen van time outs; voor het tossen en dergelijke.
 • Contactpersoon in groepsapp aanvoerders

Belangrijke informatie vanuit het bestuur wordt via een Nieuwsbrief en/of via deze app aan de leden verspreid. Het is een taak van de aanvoerders om de informatie door te sturen naar de teamleden en als contactpersoon beschikbaar te zijn voor het bestuur.

 • Informatie uit het team over beschikbaarheid activiteiten doorgeven aan het bestuur/voorzitter of contactpersoon van de desbetrefffende activiteit.

De app dient een praktische manier om informatie onder de leden te versturen. Voor team of andere vragen of dien de aanvoerder zich rechtstreeks te wenden naar het bestuur/voorzitter.

Wedstrijden

De dames en herenteams spelen competitie in Regio West. Het wedstrijdschema is te vinden op de app van Mijn Competitie.

De speelavond is dinsdag. Die avond komen de trainingen te vervallen.

Wijzigingen van de wedstrijden gaat via de aanvoerder van het team met het wedstrijdsecretariaat. Er zitten in bepaalde omstandigheden, boetes verbonden aan het afzeggen van wedstrijden. Als deze door onvoorziene omstandigheden zijn, zullen deze vergoed worden door de vereniging. Anders komen ze op kosten van het betreffende team. Dit gebeurd in overleg.

De wedstrijdshirts zijn in het bezit van The Serve, waar de teams zorg voor dragen. Bij het einde van het lidmaatschap dient het shirt bij de aanvoerder ingeleverd te worden.

De ballen zijn in het bezit van The Serve, waar de teams gebruik van maken. Aan het einde van het seizoen dienen de ballen in de ballenkast te liggen.

Het vervoer wordt onderling geregeld, evenals het wassen van de shirts.

Elke speler en coach dient in het bezit te zijn van een Nevobo spelerspas. Deze kan, met digitale pasfoto, aangevraagd worden bij de penningmeester. Op verzoek zal deze getoond moeten worden bij aanvang van de wedstrijd.

Elk competiespelend lid dient voldoende kennis te hebben van de spelregels (vanaf 12 jaar) en in staat te zijn om een wedstrijd van de jeugd of dames 3e klasse te fluiten (vanaf 18 jaar). Hiervoor dient elke competiespelend lid zijn spelregelbewijs te halen.

Ga naar https://www.volleybalmasterz.nl/ . Log in met je Nevobo nummer en haal voor het einde van dit seizoen je spelregelbewijs. Voor vragen kun je terecht bij het bestuur/ aanspreekpunt trainers.

Elk lid krijgt bij aanvang van het lidmaatschap een trainingspak van The Serve. Vanwege de kosten wordt er 2x per jaar een bestelling gedaan van trainingspakken. Na 3 jaar lidmaatschap is het trainingspak van het lid. Stopt het lid eerder, dan kun je ervoor kiezen om het pak over te kopen of in te leveren bij de penningmeester. Bij afname van het trainingspak wordt hierover een overeenkomst getekend. Meer informatie is te verkrijgen bij de penningmeester.

Wedstrijden op Texel, zijn op eigen kosten voor de senioren (boot).

We gaan er vanuit dat ieder competiespelend lid altijd mee doet met de wedstrijden. Het is tenslotte een teamsport. Afbericht graag z.s.m. i.v.m. de bezetting van het team  bij de trainer/ aanvoerder van je team.

Vrijwilligerstaken

Om een vereniging tot een succes te maken hebben wij vrijwilligers nodig, vele handen maken licht werk. We willen daarom aan de leden maar ook aan de ouders van jeugdleden vragen om ons te helpen.

 1. Alle leden van The Serve verkopen in november koek langs de deuren in ’t Zand. Verzamelen bij Cees Johannes. Pater de Witstraat 33. Tijd 9.00 tot 12.00 uur
 2. Alle leden van The Serve helpen in april met het ophalen van spullen voor de rommelmarkt van 8.30 tot 12.00 uur
 3. Senioren helpen in april met de verkoop van de spullen op de rommelmarkt van 8.30 tot 14.00 uur, incl. helpen met opruimen.

Daarnaast zijn er plekken vrij voor

–             Het coachen van een wedstrijd van de jeugd

–             Het assisteren tijdens een training van de jeugd

–             lid te worden van het bestuur

–             deelname aan 1 of meer werkgroepen (rommelmarkt, ballensponsors, etc)

–             scheidsrechter voor Dames en Heren teams op dinsdagavond

Bij interesse kunt je je wenden tot de voorzitter.

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020/2021

Groep 2020/2021
Dames (competitie) € 130
Heren (competitie) € 130
Recreanten € 88


Voorwaarden

 • Door aanmelding verbind je je als lid voor het gehele verenigingsjaar (ledenvergadering tot ledenvergadering).
 • Het is belangrijk om je voor de ledenvergadering (mei) schriftelijk af te melden bij het secretariaat als je wilt stoppen met volleybal, anders blijf je automatisch lid voor het volgende verenigingsjaar.

Voor aanvullende informatie mail naar : info@theserve.nl