Regelement2020-06-10T22:19:44+01:00

Nieuwe leden / aanmeldingen

 • Kunnen gedurende het hele seizoen worden aangemeld.
 • Als de betreffende groep vol zit, wordt men op een wachtlijst geplaatst.
 • Middels een inschrijfformulier wordt men als lid aangenomen en contributieplichtig met ingang van de EERSTE van de maand volgende op de maand waarin de proeflessen zijn aangegaan.

Contributie

 • Worden jaarlijks vastgesteld in een Algemene Vergadering.
 • Het verenigingsseizoen begint op 01/09 en loopt tot 30/06.
 • Contributie wordt via automatische incasso geïnd.

Bondscontributie

 • Eén keer per jaar, op de tweede nota, wordt bondscontributie in rekening gebracht.

Opzegging

 • Tijdens de proeflessen heeft men de maand uit gelegenheid op te zeggen zonder contributiebetaling.
 • Bij verhuizing buiten ’t Zand en/of zwangerschap is men vanaf de volgende maand vrijgesteld van contributiebetaling voor het resterende deel van het seizoen.
 • Opzegging kan gedurende het hele seizoen plaatsvinden bij het bestuur, er wordt dan contributie geheven over:
  • De periode van 01/09 of datum aanmelding tot en met 31/12.
  • De periode van 01/01 of datum aanmelding t/m 30/06, plus bondscontributie.

Foto’s

Ondergetekende gaat akkoord met plaatsing van foto’s van ingeschrevene op website of in sportvriend.

In zaken waarin dit reglement niet voorzien beslist het Bestuur.

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2009

Go to Top